30/05/2023 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái Nguyên đề sảnh bích
太原題廳壁

Tác giả: Bùi Độ - 裴度

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 20:14

 

Nguyên tác

危事非經一,
浮榮得是空。
白頭官舍裏,
今日又春風。

Phiên âm

Nguy sự phi kinh nhất,
Phù vinh đắc thị không.
Bạch đầu quan xá lý,
Kim nhật hựu xuân phong.

Dịch nghĩa

Hiểm nguy đã trải không phải chỉ một lần,
Vinh hoa phù phiếm nhận được cũng chỉ là rỗng không.
Đã bạc đầu mà cứ mãi bận rộn trong dinh thự quan quyền,
Hôm nay gió xuân lại đã trở về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã trải qua nhiều phen nguy hiểm
Được vinh hoa nhưng ngẫm rỗng không
Bạc đầu ở chốn cửa công
Hôm nay lại đón gió đông trở về
Tác giả làm bài này trong thời gian giữ chức Thái Nguyên doãn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Độ » Thái Nguyên đề sảnh bích