16/07/2024 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người buồn một, ta buồn hai

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 03/05/2009 20:57

 

người hạ thủ bất lưu tình
để ta phải thọ nhục hình nhớ thương
người một nắng chẳng hai sương
để ta phải lụy trăm đường đắng cay
người buồn một, ta buồn hai
vậy mà cứ nỡ đọa đầy nhau chi?
từ nay đường ai nấy đi
thôi còn bán tín, bán nghi nỗi gì
Apr 17-95

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Người buồn một, ta buồn hai