29/06/2022 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 10
蘭其十

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:08

 

Nguyên tác

靈均去後幾流芳,
騷筆蕭然莫發揚。
今日花前悄無語,
清風雖為策賢良。

Phiên âm

Linh Quân khứ hậu kỷ lưu phương,
Tao bút tiêu nhiên mạc phát dương.
Kim nhật hoa tiền tiễu vô ngữ.
Thanh phong thuỳ vị sách hiền lương.

Dịch nghĩa

Sau khi Linh Quân qua đời, danh thơm còn lưu lại bao nhiêu nữa,
Ngọt bút Ly tao tiêu điều không còn kẻ phát huy lên.
Hôm nay đứng trước hoa rầu rĩ không nói,
Gió mát sẽ do đâu mà chọn kẻ hiền lương?

Bản dịch của Trương Việt Linh

Linh Quân đi khỏi tiếng thơm còn?
Ngọn bút Ly Tao thiếu kẻ truyền
Nay đứng trước hoa rầu khó nói
Gió lành đâu chọn kẻ hiền lương
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 10