29/05/2022 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 66
66

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/06/2011 02:47

 

Nguyên tác

My King, thou hast called me to play my flute at the roadside, that they who bear the burden of voiceless life may stop in their errands for a moment and sit and wonder before the balcony of thy palace gate; that they may see anew the ever old and find afresh what is ever about them, and say, "The flowers are in bloom, and the birds sing."

Bản dịch của Song Tuyết

Bệ hạ của tôi, người bảo tôi hãy thổi lên khúc sáo bên vệ đường, để cho những ai đang nặng gánh đời lạc điệu dừng chân chốc lát và ngồi trầm ngâm trước bao lơn lâu viện của người, để họ tìm thấy tinh khôi trong những thứ già nua, thấy tươi mới trong những gì quen thuộc, và thốt lên: "Kìa hoa đang nở, chim chóc hót vang trời!".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 66