03/08/2020 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ
寄全椒山中道士

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 05:37

 

Nguyên tác

今朝郡宅冷,
忽念山中客。
澗底束荊薪,
歸來煮白石。
欲持一瓢酒,
遠慰風雨夕。
落葉滿空山,
何處尋行蹟?

Phiên âm

Kim triêu quận trạch lãnh,
Hốt niệm sơn trung khách.
Giản để thúc kinh tân,
Quy lai chử bạch thạch.
Dục trì nhất biều tửu,
Viễn uỷ phong vũ tịch.
Lạc diệp mãn không sơn,
Hà xứ tầm hành tích?

Dịch nghĩa

Sáng nay phòng thư trai thấy lạnh
Bỗng nhớ đến khách trong núi
Dưới khe nhặt củi làm thành bó
Đem về đun nấu trên đá trắng
Muốn đem một bầu rượu lại
Để uý lạo đêm hôm gió mưa
Lá rụng đầy núi vắng
Chỗ nào tìm cho ra dấu vết

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Sớm nay huyện phủ lạnh
Bỗng nhớ khách núi rừng
Đáy lạch nhặt củi cành
Mang về bên đá nấu
Muốn tặng một bầu rượu
Nơi mưa gió xa xăm
Lá rụng đầy non vắng
Tìm nơi đâu dấu chân?
Toàn Tiêu nay là huyện Toàn Tiêu, tỉnh An Huy, đời Đường thuộc Trừ châu. Bài thơ này được làm lúc tác giả đang làm thứ sử Trừ châu, thuộc tỉnh An Huy ngày nay. Người ta khen bài thơ này có vẻ cao diệu, siêu thoát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ