14/08/2022 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 069 (Từng phần trong em mắt trần nhìn thấy)
Sonnet 069 (Those parts of thee that the world’s eye doth view)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 30/08/2021 08:21

 

Nguyên tác

Those parts of thee that the world’s eye doth view
Want nothing that the thought of hearts can mend;
All tongues, the voice of souls, give thee that due,
Uttering bare truth, even so as foes commend.
Thy outward thus with outward praise is crown’d;
But those same tongues, that give thee so thine own,
In other accents do this praise confound
By seeing farther than the eye hath shown.
They look into the beauty of thy mind,
And that in guess they measure by thy deeds;
Then, churls, their thoughts, although their eyes were kind,
To thy fair flower add the rank smell of weeds:
But why thy odour matcheth not thy show,
The soil is this, that thou dost common grow.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Từng phần trong em mắt trần nhìn thấy
Không muốn gì mà tim vẫn rộn vang;
Bao tiếng lòng, muốn trả em nợ nần,
Nói trần trụi, để đối phương dâng hiến.
Lời khen ngợi bên ngoài là vương miện;
Thứ lưỡi dành, chỉ nịnh có mình em,
Bằng giọng khác, lời khen đảo lộn liền
Hãy biết nhìn xa hơn tầm mắt thấy.
Ngắm vẻ đẹp của em trong tâm trí,
Đoán định ra những động thái của em;
Rồi, nghĩ lung tung, dù mắt thật hiền,
Hoa xinh của em thoảng mùi cỏ dại:
Sao hương tình trong em còn ái ngại,
Thứ đất này, để em nẩy mầm chung

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 069 (Từng phần trong em mắt trần nhìn thấy)