19/10/2021 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng ít chẳng nhiều

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2020 17:16

 

Trời hiu hiu mà lòng cũng hiu hiu
Thiếu một cánh chim cho ngày bớt vắng
Anh nhớ em chẳng ít chẳng nhiều
Vừa tầm với một ngày thu phai sắc nắng.
(Viết khoảng 1975-1985)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Chẳng ít chẳng nhiều