09/12/2021 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấc trưa

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2019 08:37

 

Thơ ơi người náu ở đâu
Ta xin một chữ gối đầu giấc trưa
Hình như đã lạc vào mơ
Âm vang tiếng sáo gió đưa ngang trời
Men theo vạt cỏ bồi hồi
Cỏ may vấn vít chân người cố hương
Bồng bềnh khoan nhặt tơ vương
Bến sông vẫn đợi, con đường thì xa
Bao giờ cho đến tháng ba
Đan xong áo ấm thì ta gặp người.
Giật mình xao nhãng trưa ơi
Mong manh giấc điệp - lả lơi xuống thềm...
23/01/2007

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Giấc trưa