02/10/2023 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quà tặng

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 09:52

 

Bạn đi đâu
Đến nhà nào
Nếu không mang kẹo hãy quay về

Này bạn
Bạn hãy nhìn xem
Những hàng cây
Dù cả đời không đi đâu và đến thăm ai
Trên tay chúng lúc nào cũng có quà cho trẻ.
Cao Bằng, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Quà tặng