28/06/2022 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà thơ ấy
그 시인

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2011 02:09

 

Nguyên tác

오랫동안 그는 시인이었다
어린이들도
아낙들도
그를 시인이라고 불렀다
과연 누구보다도
그는 시인이었다
돼지와 멧돼지들도
그를 시인이라고 꿀꿀꿀 말하였다.

그가 멀리 떠났다가 돌아오는 길에 죽었다.
그의 오막살이에는 시 한 편 남겨져 있지 않았다.
시를 쓰지 않는 시인이었다가
그래서 한 시인이
그의 시 한 편을 대신 썼다
쓰자마자
그 시조차 바람에 휙 날아 가버렸다

그러자 몇 천 년 동안의 수많은 동서고금의 시들도 너도나도 덩달아 휘익   
휙 다 날아가 버렸다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Từ lâu anh ta đã là nhà thơ
Từ trẻ con
đến các bà phụ nữ
Đều gọi anh là nhà thơ
So với bất cứ người nào
Anh ta quả nhiên là nhà thơ thật sự
Cả những con lợn rừng và lợn nhà
Vẫn ủn ỉn gọi anh ấy nhà thơ

Anh đi xa, trên đường trở về, anh đã chết
Chết mà không để lại một tứ thơ nào trong túp lều nhà anh
Phải chăng anh là nhà thơ không viết thơ!
Thế rồi, một nhà thơ khác
Đã thay anh, viết một vần thơ
Thơ viết vừa xong
Bài thơ ấy cũng bay vèo theo luồng gió

Thế rồi, hàng ngàn năm, những bài thơ từ Đông, Tây, kim, cổ,
thơ tôi, thơ anh, tất cả theo nhau,
              bay vèo vèo theo gió cuốn mà thôi
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Nhà thơ ấy