20/10/2021 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Cung Châu Thôi lục sự
寄邛州崔錄事

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2015 22:22

 

Nguyên tác

邛州崔錄事,
聞在果園坊。
久待無消息,
終朝有底忙。
應愁江樹遠,
怯見野亭荒。
浩蕩風塵外,
誰知酒熟香。

Phiên âm

Cung châu Thôi lục sự,
Văn tại Quả Viên phường.
Cửu đãi vô tiêu tức,
Chung triêu hữu để mang.
Ưng sầu giang thôn viễn,
Khiếp kiến dã đình hoang.
Hạo đãng phong trần ngoại,
Thuỳ tri tửu thục hương.

Dịch nghĩa

Ở Cung Châu có ông lục sự họ Thôi,
Nghe nói ở tại Phường Cây ăn trái.
Chờ lâu mà mãi không có tin tức gì của ông,
Nên suốt buổi cứ thấp thỏm.
Muốn buồn cùng cây bên sông xa,
Lại ngại thấy cảnh làng hoang vắng.
Ngoài cõi gió bụi lung tung kia,
Ai biết được hương thơm của loại rượu tăm?

Bản dịch của Phạm Doanh

Cung Châu, Thôi lục sự,
Nghe ở phường Quả Viên.
Lâu thấy vắng tin tức,
Cả buổi không ngồi yên.
Muốn buồn, cây sông cách,
Sợ thấy cảnh làng tan.
Ngoài cõi đầy gió bụi,
Ai kẻ hiểu hương men.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Cung Châu Thôi lục sự