07/03/2021 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bất giác hình ảnh Em tôi hình dung thấy”
“Твой образ чудится невольно”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2012 08:49

 

Nguyên tác

Твой образ чудится невольно
Среди знакомых пошлых лиц.
Порой легко, порою больно
Перед Тобой не падать ниц.

В моем забвеньи без печали
Я не могу забыть порой,
Как неутешно тосковали
Мои созвездья над Тобой.

Ты не жила в моем волненьи,
Но в том родном для нас краю
И в одиноком поклоненьи
Познал я истинность Твою

Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Bất giác hình ảnh Em tôi hình dung thấy
Giữa lũ người quen nhăng nhố, thấp hèn
Trước mặt Em tôi không quỳ, cúi lạy
Đôi khi dễ dàng nhưng lắm lúc quặn tim

Không buồn đau tôi chìm vào quên lãng
Nhưng đôi khi tôi chẳng thể nào quên
Những chùm sao của lòng tôi nháy sáng
Vẫn u hoài thương nhớ bóng hình Em

Trong lo lắng của tôi Em không hiện diện
Nhưng vẫn cùng tôi chung một quê hương
Trong sự tôn thờ lẻ loi đơn chiếc
Tôi nhận ra rằng chân lý chính là Em
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Bất giác hình ảnh Em tôi hình dung thấy”