16/01/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh mong chuốt ná lau tên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:12

 

Anh mong chuốt ná lau tên,
Nhạn đâu chẳng bền, công uổng danh hư.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh mong chuốt ná lau tên