24/10/2020 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trò chuyện cùng bầy chim
Streamside exchange

Tác giả: John Pepper Clark

Nước: Nigeria
Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2013 15:36

 

Nguyên tác

Child: River bird, river bird
Sitting all day long
On the hook over grass
River bird, river bird,
Sing to me a song
Of all that pass
And say,
Will mother come back today?

Bird: You cannot know
And should not bother;
Tide and market come and go
And so shall your mother.

Bản dịch của Bằng Việt

Em bé: Này chim bạn chim bầy
Người dù bay dù đậu
Người ruổi rong trăm nẻo
Cho ta nhắn một lời
Người có biết vì sao
Mẹ ta không thể nào
Còn về nhà nổi nữa

Bầy chim: Lũ chúng ta đâu rõ
dám dối trá cùng em
Ngọn triều lên rồi xuống
Cứ muôn đời triền miên
Con người còn rồi mất
Là quy luật thiên nhiên
Có cách nào trả lại
Cuộc đời cho mẹ em
Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Pepper Clark » Trò chuyện cùng bầy chim