18/08/2022 01:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 03
楊柳枝詞其三

Tác giả: Lê Bích Ngô

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2018 13:42

 

Nguyên tác

別籬人最是無情,
得意江南馬上行。
漠漠橋頭誰是問,
也曾折處嫩枝生。

Phiên âm

Biệt ly nhân tối thị vô tình,
Đắc y Giang Nam mã thượng hành.
Mạc mạc kiều đầu thuỳ thị vấn?
Dã tăng chiết xứ nộn chi sinh.

Bản dịch của Mộng Tuyết

Dời chân ai cũng khéo thờ ơ,
Ngựa tới Giang Nam, để đợi chờ.
Vắng vẻ bên cầu ai đoái hỏi,
Dấu xưa cành bẻ đã chồi tơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Bích Ngô » Dương liễu chi từ kỳ 03