24/01/2022 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuốc nước I

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 24/04/2008 00:05

 

(Hoà Bình)

Xanh bỗng xanh bình thường
Mây cởi trắng mình sông
Như trời xoan chưa chồng
Ớt chỉ thiên hồng
       điểm nhỡn
            ụ phòng không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thuốc nước I