27/09/2021 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ tiên

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2017 00:52

 

Từng non giạo cánh bể giong thuyền
Mở một phương trời hỏi túc duyên
Người kết thơ Mây còn có Mộng
Hoa soi gương Nước hẳn là Tiên!
Chén vàng đâu đó lìa trăng xuống
Gót ngọc này đây vượt sóng lên
Trong cõi yên ba đều khác tục
Có gì trong rượu, hỡi Thanh Liên!
Nguồn: Hoa đăng, Văn hữu Á Châu xuất bản, 1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Thuỷ tiên