10/02/2023 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua đèo Ngang

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 11/10/2011 08:14

 

Bãi thẳm[1] ngàn xa, cảnh vắng teo,
Đèo Ngang lợi bể, nước trong veo.
Thà là cúi xuống, cây đòi sụt,
Xô xát trông lên, sóng muốn trèo.
Lảnh chảnh đầu mầm, chim vững tổ,
Lanh chanh[2] cuối vũng cá ngong triều.
Cuộc cờ kim cổ chừng bao nả,
Non nước trông qua vẫn bấy nhiêu.
Nguồn:
1. Thi văn bình chú, Ngô Tất Tố, NXB Văn Học, 2010, tr. 36
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] "Văn đàn bảo giám" chép là "thẳng".
[2] "Văn đàn bảo giám" chép là "lanh đanh".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Qua đèo Ngang