03/03/2021 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ
秋思

Tác giả: Vũ Nguyên Hành - 武元衡

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/07/2014 14:56

 

Nguyên tác

秋室浩煙霧,
風柳怨寒蜩。
機杼夜聲切,
蕙蘭芳意消。
美人湘水曲,
桂楫洞庭遙。
常恐時光謝,
蹉跎紅豔凋。

Phiên âm

Thu thất hạo yên vụ,
Phong liễu oán hàn điêu.
Ky trữ dạ thanh thiết,
Huệ lan phương ý tiêu.
Mỹ nhân Tương thuỷ khúc,
Quế tiếp Động Đình diêu (dao).
Thường khủng thì quang tạ,
Tha đà hồng diễm điêu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương thu phủ khắp thư đường
Gió ru liễu tiếng oán thương ve sầu
Thoi đưa tha thiết đêm thâu
Huệ lan cũng đã tiêu điều tàn hương
Mỹ nhân tay nắn khúc Tương
Động Đình ngược đến Quế Dương xa vời
Tuổi xuân e sẽ đến thời
Tháng ngày lần lữa rụng rơi hết hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Nguyên Hành » Thu tứ