06/02/2023 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưỡi gió

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 18:00

 

Lưỡi gió choàng qua xuân mỏng mảnh
Chiều vào khuất phục trái tim trăng
Màu hương chảy ngọc ra muôn hướng
Sực nức tình si khít Chị Hằng.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lưỡi gió