16/10/2021 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề (IV)

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2016 07:11

 

Trên cánh đồng của chính mình
Tôi thu lượm bón chăm và gieo vãi
Những hạt giống nhiệm màu cất kỹ
Ngỡ mùa sau thành cây trái vàng mơ

Nhưng ngoảnh lại
Giật mình
hoang vắng
Bởi tôi đã gieo tôi cằn kiệt không ngờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Thị Mỹ Dạ » Không đề (IV)