12/08/2022 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu đề Lạc uyển ngô diệp thượng
又題洛苑梧葉上

Tác giả: Thiên Bảo cung nhân - 天寶宮人

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 21:33

 

Nguyên tác

一葉題詩出禁城,
誰人酬和獨含情。
自嗟不及波中葉,
蕩漾乘春取次行。

Phiên âm

Nhất diệp đề thi xuất cấm thành,
Tuỳ nhân thù hoạ độc hàm tình.
Tự ta bất cập ba trung diệp,
Đãng dạng thừa xuân thủ thứ hành.

Dịch nghĩa

Một chiếc lá đề thơ trôi ra khỏi cấm thành
Ai là người hoạ lại hẳn có tình riêng
Ta than thở với ta sao không như chiếc lá trong sóng kia
Thoả sức theo dòng xuân lần lượt đi xa.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Lá đề thơ trôi ngoài thành cấm
Có tình riêng mới dám hoạ cùng
Tiếc không như lá bềnh bồng
Đi xa thoả sức theo dòng sông xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiên Bảo cung nhân » Hựu đề Lạc uyển ngô diệp thượng