21/05/2022 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà Triệu

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 22/07/2010 18:38

 

Con cò đi gọi mây che
Tay chị vỗ về gọi giấc ngủ thơ
À ơi, giọng chị là tơ
Se võng ru hờ, bé ngủ là sao

Triệu Đà san được thành cao
San được thế nào – cái tấm lòng dân
Đã từng thắng đại quân Tần
Đồ Thư tướng phải bỏ thân chiến trường
Triệu Đà xưng hiệu Vũ vương
Âu Lạc, Nam Hải, hai phương nhập cùng
Thành Nam Việt, một tên chung
400.    Đóng đô ở tận Phiên Ngung bên Tàu
Truyền năm đời vua kế nhau
Chín sáu năm, Hán đế thâu sơn hà
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Nhà Triệu