21/03/2023 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà cửa để lầm than - Công việc đành bỏ bễ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/10/2020 16:06

 

Nhà cửa để lầm than[1], con thơ dại, lấy ai rèn cập[2];
Công việc đành bỏ bễ[3], vợ trẻ trung, lắm kẻ đe loi[4].
Tương truyền đây là đôi câu đối có người làm hộ vợ một người thợ rèn khóc chồng mới mất. Các chữ than, rèn, bễ, đe đồng âm với các đồ vật dùng trong nghề rèn.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 53
[1] Nghĩa đen là nhem nhuốc bẩn thỉu, nghĩa rộng là vất vả khổ sở.
[2] Uốn nắn dạy bảo.
[3] Bỏ hẳn không ai nhìn nhận đoái hoài đến.
[4] Doạ nạt ức hiếp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhà cửa để lầm than - Công việc đành bỏ bễ