13/05/2021 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành
從軍行

Tác giả: Trương Ngọc Nương - 張玉孃

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/12/2020 11:03

 

Nguyên tác

二十遴驍勇,
從軍事北荒。
流星飛玉彈,
寶劍落秋霜。
畫角吹楊柳,
金山險馬當。
長驅空朔漠,
馳捷報明王。

Phiên âm

Nhị thập lấn kiêu dũng,
Tòng quân sự Bắc hoang.
Lưu tinh phi ngọc đạn,
Bảo kiếm lạc thu sương.
Hoạ giác xuy “Dương liễu”,
Kim San hiểm mã đương.
Trường khu không sóc mạc,
Trì tiệp báo minh vương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hai mươi chọn người kiêu dũng,
Theo quân đánh dẹp Bắc hoang.
Đạn phóng bay như sao xẹt,
Sương thu lấp lánh kiếm vàng.
Tù và thổi bài “Dương liễu”,
Kỵ binh giữ hiểm Kim San.
Ruổi dong khắp vùng mạc bắc,
Tin vui báo chúa khải hoàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Ngọc Nương » Tòng quân hành