27/11/2020 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối thoại
Два голоса

Tác giả: Ivan Bunin - Иван Бунин

Nước: Nga
Đăng bởi Lan Anh 2 vào 30/10/2009 20:10

 

Nguyên tác

- Ночь, сынок, непрогляд
А дорога глуха...

- Троеперого знахарю
Я отнес петуха.

- Лес, дремучий, разбойничий,
Темен с давних времен...

- Нож булатный за пазухой
Горячо наточен!

- Реки быстры и холодны,
Перевозчики спят...

- За рекой ветер высушит
Мой нехитрый наряд!

- А когда же мне, дитятко,
Ко двору тебя ждать?

- Уж давай мы как следует
Попрощаемся, мать!

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

- Đêm, con ơi, nhiều bất trắc,
Mà con đường thì xa...

- Con mang gà trống đỏ
Cho thầy cúng rồi mà.

- Rừng âm u lắm cướp
Tăm tối qua bao tháng năm...

- Con giấu trong vạt áo
Sắc lẹm lưỡi thép dao găm.

- Sông lạnh lùng chảy xiết
Mà nhà đò ngủ say...

- Qua sông rồi gió nổi,
Áo con mỏng khô ngay!

- Vậy đến bao giờ, con ơi,
Mẹ chờ ngày con trở lại?

- Thôi ta tạm biệt, mẹ ơi,
Cứ coi như con đi mãi.
(1912)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Bunin » Đối thoại