27/10/2021 07:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc thơ Đường

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:50

 

Đâu rồi"khúc Hậu đình hoa"
Và đâu hoàng hạc bay qua cõi người
Nỗi niềm xưa tự lên ngôi
Để hồn thơ cổ đọng nơi bóng chiều
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Đọc thơ Đường