10/02/2023 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi sỹ thất tình

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/10/2016 19:47

 

Tôi biết lòng tôi rất thất tình
Đang còn thi sỹ kiếp mong manh
Đường cong hoa ấy đâu thèm ngó
Chỉ một chàng giai bỏ học hành.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Thi sỹ thất tình