23/09/2021 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt dạ ức xá đệ
月夜憶舍弟

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 02:21

 

Nguyên tác

戍鼓斷人行,
秋邊一雁聲。
露從今夜白,
月是故鄉明。
有弟皆分散,
無家問死生。
寄書長不達,
況乃未休兵。

Phiên âm

Thú cổ đoạn nhân hành,
Thu biên nhất nhạn thanh.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Hữu đệ giai phân tán,
Vô gia vấn tử sinh.
Ký thư trường bất đạt,
Huống nãi vị hưu binh.

Dịch nghĩa

Tiếng trống nơi đồn thú vang lên, không còn ai dám qua lại,
Một tiếng nhạn kêu ở chốn biên thuỳ mùa thu.
Từ đêm nay trở đi, sương móc rơi trắng xoá,
Trăng vẫn sáng tại quê nhà.
Có các em trai, nhưng đều ly tán,
Không còn nhà để mà hỏi thăm chúng còn sống hay đã chết.
Gửi thư về, nhưng thư thường không tới nơi,
Huống chi chiến tranh vẫn còn chưa thôi.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trống điểm người đi dứt,
Ải thu nhạn gọi buồn.
Từ đêm nay, móc trắng,
Soi chốn cũ, trăng tròn.
Em có, đều phân tán,
Nhà đâu hỏi mất còn.
Gửi thư hoài chẳng tới,
Huống nữa lửa binh dồn.
(Năm 759)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nguyệt dạ ức xá đệ