24/06/2021 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mậu Thìn xuân du Long Đội sơn tự
戊辰春遊龍隊山寺

Tác giả: Hoàng Thuỵ Chi

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2020 12:25

 

Nguyên tác

我豈貪禪到此山,
老僧問訊為盤桓。
黎皇遺碣磨風雨,
李后真身想珮環。
記得龍光牛斗射,
愛觀珠水夕陽還。
上方閬寂塵無染,
倩我詩毫寫亦難。

Phiên âm

Ngã khởi tham thiền đáo thử sơn,
Lão tăng vấn tấn vị bàn hoàn.
Lê hoàng di kệ ma phong vũ,
Lý hậu chân thân tưởng bội hoàn.
Ký đắc long quang Ngưu Đẩu xạ,
Ái quan châu thuỷ tịch dương hoàn.
Thượng phương lãng tịch trần vô nhiễm,
Thiến ngã thi hào tả diệc nan.

Bản dịch của Hoàng Thuỵ Chi

Tôi đây nào phải mê thiền,
Sãi già đâu gặp mới nên chuyện trò.
Thơ Lê từng trải nắng mưa,
Còn pho tượng Lý vẻ thừa thanh cao.
Bóng rồng ràng rạng vẻ sao,
Sông Châu xem đã xế vào tà dương.
Cảnh này trần chẳng chút vương,
Để ai nét bút điểm trang cho vừa.
Mậu Thìn tức năm 1928.

Nam Phong tạp chí số 126 đăng 3 bài thơ của các tác giả Tuần phủ Hoàng Thuỵ Chi, Phó bảng Nguyễn Can Mộng, Tú tài Đỗ Xuân Mẫn dưới đề mục chung là Thơ đề núi và chùa Đọi (Hà Nam), đây là bài đầu tiên. Riêng bài này có thêm đề mục Mậu Thìn xuân du Long Đội sơn tự. Ba bài thơ này có nhiều chi tiết và từ ngữ tương đồng, có thể được sáng tác chung một dịp các tác giả cùng nhau du ngoạn.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Thuỵ Chi » Mậu Thìn xuân du Long Đội sơn tự