07/10/2022 00:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức cảnh kỳ 3

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 18:23

 

Phiên âm

Tứ đại thiên trung cánh tiểu hoàn,
Liên không nhất sắc bạch mê man.
Hoành tà viễn phố hà niên thụ,
Lạc dịch thâm lâm sổ toạ san (sơn).
Thuỷ trướng đào thôn, ngư ổn phiếm,
Phong cao liễu dịch, điểu tri hoàn.
Tiêu dao nhân tại hồng mông thế,
Cương toả hồi đầu liễu bất quan.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Mảnh đất con con bốn góc trời,
Một màu trắng xóa ngất tầng khơi.
Ngả nghiêng bến cảnh chòm cây cỏ,
Liên tiếp rừng sâu mấy ngọn đồi.
Nước rẫy thôn đào, thuyền cá lượn,
Gió cao rặng liễu, cánh chim hồi.
Người như rong ruổi đời mông muội,
Danh lợi lòng xưa giũ sạch rồi.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 90

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tức cảnh kỳ 3