30/11/2022 15:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồn trì kỳ 2
盆池其二

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 15:11

 

Nguyên tác

莫道盆池作不成,
藕梢初種已齊生。
從今有雨君須記,
來聽蕭蕭打葉聲。

Phiên âm

Mạc đạo bồn trì tác bất thành,
Ngẫu tiêu sơ chủng dĩ tề sinh.
Tòng kim hữu vũ quân tu ký,
Lai thính tiêu tiêu đả diệp thanh.

Dịch nghĩa

Chớ nói trồng cây trong ao bồn không được,
Ngó sen gieo trong ao bữa trước nay đã ra lá.
Từ nay hễ có mưa mình phải nhớ,
Lại nghe tiếng nước mưa rơi rào rào trên lá sen.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trồng cây trong ao bồn vẫn khá
Ngó sen gieo nay lá đâm ra
Trời mưa phải nhớ ghé qua
Đặng nghe tiếng lá mưa sa rào rào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Bồn trì kỳ 2