01/06/2023 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng (Ái hảo do lai trước bút nan)
遣興(愛好由來著筆難)

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 09:06

 

Nguyên tác

愛好由來著筆難,
一詩千改始心安。
阿婆還是初笄女,
頭未梳成不許看。

Phiên âm

Ái hảo do lai trước bút nan,
Nhất thi thiên cải thuỷ tâm an.
A bà hoàn thị sơ kê nữ,
Đầu vị sơ thành bất hứa khan.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Yêu đẹp nên chi hạ bút khó
Một bài nghìn sửa mới yên lòng
Bà già mà vẫn như thanh nữ
Không để ngắm đầu chưa chải xong!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Khiển hứng (Ái hảo do lai trước bút nan)