26/09/2021 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngoài ba mươi tuổi

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2005 14:17

 

Nằm say, nhựa toả cánh siêu siêu
Giường thấp, nghe trời xuống tịch liêu,
Sự nghiệp, nào đâu? Trưa nắng xế.
Hoa phai thề ước, lá tàn yêu,
Ngoài ba mươi tuổi, duyên còn hết?
Một ván cờ thua, ngả bóng chiều.
Ai khóc đời ai trên bấc lụi?
Đây mùa thu sớm lửa dần thiêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Ngoài ba mươi tuổi