23/03/2023 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (II)
無題

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:38

 

Nguyên tác

靜觀往復知天道,
細把窮通驗世途。
黑白兩般真莫掩,
錯嫌俗眼太謨糊。

Phiên âm

Tĩnh quan vãng phục tri thiên đạo,
Tế bả cùng thông nghiệm thế đồ.
Hắc bạch lưỡng ban chân mạc yểm,
Thác hiềm tục nhãn thái mô hồ.

Dịch nghĩa

Tĩnh lặng quan sát việc có đi có lại thì biết được đạo trời,
Chú ý nắm bắt cùng với thông thì nghiệm ra đường đời.
Hai mặt trắng đen rõ ràng không che đậy,
Nhầm lẫn là do con mắt trần tục quá mơ hồ.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lặng suy vãng, phục biết cơ trời,
Nắm vững cùng, thông nghiệm việc đời.
Đen trắng bày ra không dấu diếm,
Nhầm, do mắt tục mập mờ thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Vô đề (II)