16/10/2021 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự, tự trí ư Đông Tấn thì
題宣州開元寺,寺置於東晉時

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2014 22:18

 

Nguyên tác

南朝謝眺城,
東吳最深處。
亡國去如鴻,
遺寺藏煙塢。
樓飛九拾尺,
廊環四百柱。
高高下下中,
風繞松桂樹。
青苔照朱閣,
白鳥兩相語。
溪聲入曾夢,
月色暉粉塌。
悅景無旦夕,
憑欄有今古。
留我酒壹樽,
前山看春雨。

Phiên âm

Nam triều[1] Tạ Diễu[2] thành,
Đông Ngô[3] tối thâm xứ.
Vong quốc khứ như hồng,
Di tự tàng yên ổ.
Lâu phi cửu thập xích,
Lang hoàn tứ bách trụ.
Cao cao hạ hạ trung,
Phong nhiễu tùng quế thụ.
Thanh đài chiếu chu các,
Bạch điểu lưỡng tương ngữ.
Khê thanh nhập tằng mộng,
Nguyệt sắc huy phấn tháp.
Duyệt cảnh vô đán tịch,
Bằng lan hữu kim cổ.
Lưu ngã tửu nhất tôn,
Tiền sơn khán xuân vũ.

Dịch nghĩa

Thành của Tạ Diễu thời Nam triều làm thái thú,
Nằm ở nơi sâu thẳm của nước Đông Ngô.
Khi nước Nam Tề mất, ông bỏ đi lưu lạc như cánh chim hồng,
Để lại chùa (Vĩnh An) lâu đài ẩn trong sương khói.
Gác chùa cao chín mươi thước,
Với hành lang gồm bốn trăm cột vòng quanh.
Hết cao lại thấp,
Gió vờn các cây thông và quế.
Bóng gác son phản chiếu trên rêu xanh,
Hai chim trắng chuyện trò với nhau.
Tiếng suối reo như từng nghe trong mộng,
Ánh trăng soi phấn hoa rơi rụng.
Dù cảnh buổi sáng hay chiều cũng chẳng đẹp lòng,
Khi đứng tựa lan can có từ xưa tới nay mà ngắm.
Lưu luyến ta chỉ có chén rượu này,
Khi ngắm nhìn mưa rơi trên núi trước mặt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành xưa Tạ Diễu thuở Nam triều,
An toạ vùng Đông Ngô thẳm sâu.
Người mất nước, như hồng hạc tản,
Bỏ trong sương khói bóng chùa cao.
Lầu vươn chín chục thước trên không,
Hiên gác bốn trăm cột lượn vòng.
Hết thấp đến cao, lờ lững vậy,
Gió vờn xào xạc quế cùng thông.
Gác son soi bóng trên rêu biếc,
Chim trắng chung đôi ríu rít cùng.
Tiếng suối reo chừng như giữa mộng,
Dưới trăng hoa rụng phấn mơ mòng.
Dù chiều hay sáng, dạ nào vui,
Khi tựa lan can cổ ngắm ngoài.
Lưu luyến, ta còn duy chén rượu,
Nhìn mưa xuân toả trước non phơi.
Đỗ Mục làm bài này khoảng năm 838, lúc đó ông làm đoàn luyện phán quan ở Tuyên Châu (nay là huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy). Chùa Khai Nguyên nguyên là chùa Vĩnh An, dựng thời Đông Tấn (317-420) ở Tuyên Châu, đến đời Đường được đổi tên thành chùa Khai Nguyên.

[1] Triều đình ở phía nam (420-589) do sáu triều đại kế tiếp nhau cùng cai trị Trung Quốc với Bắc triều cũng là một triều đình biệt lập.
[2] Tạ Diễu (464-499), thi nhân nổi tiếng, người nước Nam Tề trong thời Nam triều, có lúc làm thái thú Tuyên Châu.
[3] Tên nước thời Tam Quốc, lãnh thổ rất rộng lớn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự, tự trí ư Đông Tấn thì