09/12/2021 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió (5)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 07:09

 

mơ mơ hồ thu
gió khẽ vi vu
tứ bề ngủ cả
như là mẹ ru
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Gió (5)