23/01/2021 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 068
山居百詠其六十八

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:43

 

Nguyên tác

山居空寂學無為,
過去因緣莫要追。
現在尚應無所住,
未來豈可預前思。

Phiên âm

Sơn cư không tịch học vô vi,
Quá khứ nhân duyên mạc yếu truy.
Hiện tại thượng ưng vô sở trú,
Vị lai khởi khả dự tiền tư.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi trống lặng học vô vi,
Những việc qua rồi chớ nghĩ chi.
Hiện tại hãy còn vô sở trú,
Vị lai há dễ nghĩ cùng suy.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 068