18/10/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa thơm thơm lửng thơm lừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:22

 

Hoa thơm thơm lửng thơm lừng,
Dặn con ong kia đừng chơi nhởi,
Dặn con bướm đừng xôn xao.
Khảo dị:
Hoa thơm, thơm nức cả rừng,
Ong chưa dám đậu, bướm đừng xôn xao.
Hoa thơm nở cạnh bìa rừng,
Ong ve không đậu, bướm đừng lao xao.
Hoa thơm nở cạnh bìa rừng,
Ong chưa dám đỗ, bướm đừng xôn xao.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa thơm thơm lửng thơm lừng