18/07/2020 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thương em trong chừng một tháng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 09:50

 

Anh thương em trong chừng một tháng
Nước mắt lai láng hai mươi tám đêm ngày
Khi nào cho gió thổi rung cây
Mây bay về vùng Sơn Liệu, đó với đây ra kết nguyền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thương em trong chừng một tháng