26/09/2022 21:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tướng công đệ ngũ chu niên huý nhật kỷ niệm
相公第五周年諱日紀念

Tác giả: Trần Ngọc Dư - 陳玉璵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2016 18:45

 

Nguyên tác

帥旗桂嶺望雲飛,
第五周年諱日期。
報國精忠垂史策,
撫民善政有歌詩。
排侵到老心仍赤,
殺賊當年志不移。
正氣雄風千古在,
桂山屹立記功碑。

Phiên âm

Suý kỳ Quế Lĩnh vọng vân phi,
Đệ ngũ chu niên huý nhật kỳ.
Báo quốc tinh trung thuỳ sử sách,
Phủ dân thiện chính hữu ca thi.
Bài xâm đáo lão tâm nhưng xích,
Sát tặc đương niên chí bất di.
Chính khí hùng phong thiên cổ tại,
Quế Sơn ngật lập ký công bi.

Dịch nghĩa

Từ khi ngọn cờ tướng ở Quế Lĩnh mờ trong mây
Đến nay là ngày giỗ thứ năm
Lòng trung cứu nước còn chép trong sử sách
Chính sách tốt với dân có thơ ca ngợi
Đuổi ngoại xâm đến già lòng vẫn thắm
Giết giặc bao năm chí không lay chuyển
Khí tiết anh hùng ngàn năm còn mãi
Bia ghi công cao ngất trên đỉnh Quế Sơn

Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Quế Sơn cờ tướng áng mây bay,
Ngày giỗ thứ năm tính đến nay.
Cứu nước lòng trung ghi sử sách,
Thương dân chính tốt có thơ hay.
Bài xâm ròng rã lòng nguyện thắm,
Giết giặc bao năm chí chẳng lay.
Muôn thuở anh hùng lưu tiếng tốt,
Ghi công bia đá hãy còn đây.
Quế Lĩnh (Quế Sơn) là nơi đóng bản doanh cuối cùng của Nguyễn Quang Bích, núi này nằm ở tỉnh Quảng Nam.

Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Dư » Tướng công đệ ngũ chu niên huý nhật kỷ niệm