24/01/2022 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc hoa
落花

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2014 17:50

 

Nguyên tác

杜鵑聲裡雨濛濛,
一夜枝頭泣落紅。
春色可憐留不住,
笑他薄倖嫁東風。

Phiên âm

Đỗ quyên thanh lý vũ mông mông,
Nhất dạ chi đầu khấp lạc hồng.
Xuân sắc khả liên lưu bất trú,
Tiếu tha bạc hãnh giá đông phong.

Dịch nghĩa

Trong tiếng quyên kêu, mưa bay lất phất,
Qua một đêm, đầu cành khóc những cánh hồng rụng.
Sắc xuân, đáng thương là không giữ được,
Tiếc cho chúng phận bạc lấy nhằm gió đông.

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Tiếng cuốc mỏi mòn trong mưa rây
Suốt đêm khóc rụng đoá trên cây
Đáng thương xuân sắc gìn không đặng
Mệnh bạc thôi đành cho gió bay
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Lạc hoa