28/11/2021 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu đáp hoạ Ái Hoa tiên sinh tái xướng nguyên vận
又答和愛花先生再唱原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 00:54

 

Nguyên tác

聽琴朗誦愛花詩,
人是新知似故知。
惜別數杯微醉後,
蘭亭絕唱憶羲之。

Phiên âm

Thính cầm lãng tụng Ái Hoa thi,
Nhân thị tân tri tự cố tri.
Tích biệt sổ bôi vi tuý hậu,
Lan Đình[1] tuyệt xướng ức Hy Chi[2].

Dịch nghĩa

Nghe tiếng đàn, tiếng ngâm của ông Ái Hoa
Vừa mới biết nhau, như đã thân nhau từ lâu
Uống vài chén rượu say chia tay, rồi sau này
Vắng tiếng ngâm ở đình thơ, nhớ đến Hy Chi

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Nghe đàn ngâm hát Ái Hoa thi
Bạn mới mà như bạn cố tri
Vài chén chia ly men chếnh choáng
Ðình thơ vắng tiếng nhớ Hy Chi
[1] Chỉ nơi hội họp của các bạn thơ văn. Tích Vương Hi Chi 王羲之 đời Ðông Tấn họp bạn thơ với Tạ An 謝安, Tôn Xước 孫綽 ở Lan Ðình, huyện Sơn Âm, nay thuộc tỉnh Triết Giang.
[2] Ở đây chỉ đến ông bạn Ái Hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hựu đáp hoạ Ái Hoa tiên sinh tái xướng nguyên vận