03/02/2023 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài Quy Nhơn

Tác giả: Du Tử Lê - Lê Cự Phách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2019 08:48

 

bụi in phố đỏ mặt lầm
ngày co bóng núi chiều dầm mưa quanh
nghiêng vai thị trấn thu mình
chân đi tiếng động tội tình tạt ngang
đèn mù đứng bóng sương tan
những thân nô lệ áo cơm từng giờ
rượu ai mời suốt đêm hờ
nâng ly nước mắt cạn chờ súng xa...
ngựa về trăm ngả tha ma
ngày muôn tiếng gọi người qua cửa trùng
đạn nào rít mãi đêm sương
tiễn đưa ai nhỉ một vuông khăn này?
Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Tử Lê » Bài Quy Nhơn