05/12/2022 06:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:09

 

Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người.
Khảo dị:
Chết trẻ còn hơn lấy lẽ.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người