23/10/2021 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiến thành nam
戰城南

Tác giả: Thiệu Yết - 邵謁

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 16:43

 

Nguyên tác

武皇重征伐,
戰士輕生死。
朝爭刃上功,
暮作泉下鬼。
悲風吊枯骨,
明月照荒壘。
千載留長聲,
嗚咽城南水。

Phiên âm

Vũ Hoàng[1] trọng chinh phạt,
Chiến sĩ khinh sanh tử.
Triêu tranh nhận thượng công,
Mộ tác tuyền hạ quỷ.
Bi phong điếu khô cốt,
Minh nguyệt chiếu hoang luỹ.
Thiên tải lưu trường thanh,
Ô yết thành nam thuỷ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vũ Hoàng coi nặng chiến chinh
Lính không sợ chết liều mình đánh nhau
Sáng tranh đua lập công đầu
Chiều thành ma quỷ chôn sâu suối vàng
Xương khô gió đến than van
Luỹ hoang chỉ có trăng vàng sáng soi
Ngàn năm tiếng nước chảy hoài
Nghẹn ngào qua chiến địa ngoài thành nam
[1] Tức Lý Khắc Dụng 李克用, con là Lý Tồn Húc lập nhà Hậu Đường đặt tên miếu hiệu cha (Lý Khắc Dụng) là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Yết » Chiến thành nam