30/06/2022 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận
和慎思元旦試筆次韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2014 18:03

 

Nguyên tác

壯歲爭花發,
朱顏挾酒紅。
不知春是懶,
把盞酹芳叢。

Phiên âm

Tráng tuế tranh hoa phát,
Chu nhan hiệp tửu hồng.
Bất tri xuân thị lãn,
Bả trản lỗi phương tùng[1].

Dịch nghĩa

Tuổi trẻ đua nhau như hoa nở,
Người đẹp đưa rượu đến mặt ửng hồng.
Chẳng biết Xuân uể oải,
Cầm chén rót rượu uống lùm cây ngát thơm.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tuổi xanh đua nở như hoa
Mặt nàng đem rượu cho ta ửng hồng
Chẳng hay xuân nhác, ngại ngùng
Chén nâng, rượu rót mời lùm cây thơm
Thận Tư: xem chú thích bài Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Xưa trước khi uống rượu vui, người ta thường hay tế lễ, đem rượu rót xuống đất nơi sạch sẽ có ý cầu mong được hạnh phúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận