05/02/2023 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ nước Pháp bài 1

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2010 01:16

 

Chín tầng lồng lộng giữa trời thinh,
Phụng chỉ ra đi buổi sứ trình.
Lo nỗi nước kia còn phiến biến,
Thương bề dân nọ cuộc giao chinh.
Nghìn trùng biển cả sang tây địa
Muôn dặm đường xa thẳng đế kinh.
Mây nước sang qua cùng Pháp quốc,
Rước đưa mừng rỡ cuộc hoà minh.
Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Đi sứ nước Pháp bài 1