06/06/2023 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi

Tác giả: Bá Thanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2019 19:43

 

Thuyền mắc cạn nằm trơ trên bãi
Vật vã hoài đợi nước triều lên
Thuyền anh đã bao lần tê dại
Bởi đợi chờ êm ái làn em...
Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bá Thanh » Đợi