07/08/2020 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán khuyển

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 25/08/2009 23:41

 

Sáng sớm nghe tiếng chó
Giữa trưa bén mùi cầy
Chiều bước vào quán cẩu
Chú tuất nằm đâu đây

Tiếng đồng quê là nai
Tiếng trong nghề là cớm
Gần mực thì chú đen
Gần đèn thì chú đốm

Thăm chú nhớ bánh tráng
Mới nhất bạch, nhì vàng
Nhâm nhi dăm xị đế
Mới tứ vằn, tam khoang!
Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Quán khuyển